Bezpečné uloženie a zaistenie nákladu

Efektívne zaistenie nákladu závisí od druhu nákladu a začína pri správnom obale vhodnom na prepravu, od naloženia, správneho urovnania a zaistenia. Len dobre zabalený a správne uložený náklad môže byť bezpečne zaistitený a bezpečne prepravovaný.

Cieľová skupina

Školenie je určené pracovníkov baliacich, plniacich organizácií, vodičom, prepravcom, odosielateľom a iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na nakládke a zaisťovaní nákladu.

Školenie je zamerané na oboznámenie účastníkov s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a zaistenia nákladu. Účastníkov vysvetlujeme základné fyzikálne zákony, ktoré sú zodpovedné za správanie sa nákladu a za stabilitu dopravnej jednotky. Školenie bude upriamené na tipy v upevňovaní a najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri rozmiestnení a zaistení nákladu.