Digitálne tachografy a výkon vodiča

Digitálny tachograf je nevyhnutný na dodržiavanie času jazdy a prestávok profesionálnych vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Účelom tohto školenia je informovať dispečerov a vedúcich pracovníkov o spôsoboch používania digitálnych tachografov, prenose údajov a ich archivácii, ale predovšetkým aj o novinkách, ktoré v tejto oblasti nastali.

Pre viac informácií nás kontaktujte.