Objednávka publikácií

Výtlačok dohody ADR 2017 v slovenskom jazyku (dvojzväzok), cena 55 € s DPH

Počet :

Učebnica: Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou v súlade s ADR 2017, cena 15 € s DPH

Počet :

Výtlačok dohody ADN 2017 v slovenskom jazyku (dvojzväzok), cena 65 € s DPH

Počet :

Plagát Preprava a skladovanie nebezpečných vecí (84 x 59 cm), cena 10,50 € s DPH

Počet :

Vyberte si prosím či ste súkromná osoba alebo firma:
FirmaSúkromná osoba

Názov a adresa spoločnosti:
IČO:
DIČ/IČ DPH:

Prosím zvoľte si spôsob odberu: