Školenia odborníkov na plavidle

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonávame školenia odborníkov na plavidle ADN.

Typy školení a informácie:

Termín školeniaDátum skúškyTermín podania žiadosti na DÚCena za školenieSprávny poplatok
Základné školenie na prepravu suchého nákladu
18.09.2017 – 22.09.201722.09.201718.08.2017245 €165,50 €
16.10.2017 – 20.10.201720.10.201722.09.2017
20.11.2017 – 24.11.201724.11.201727.10.2017
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N
18.09.2017 – 22.09.201722.09.201718.08.2017245 €165,50 €
16.10.2017 – 20.10.201720.10.201722.09.2017
20.11.2017 – 24.11.201724.11.201727.10.2017
Základné školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N
18.09.2017 – 22.09.201722.09.201718.08.2017320 €165,50 €
16.10.2017 – 20.10.201720.10.201722.09.2017
20.11.2017 – 24.11.201724.11.201727.10.2017
Obnovovacie školenie na prepravu suchého nákladu
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x210 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Obnovovacie školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x210 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Obnovovacie školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x250 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Kurz špecializovaného školenia na prepravu chemických látok
19.09.2017 – 21.09.201722.09.201718.08.2017160 €165,50 €
17.10.2017 – 19.10.201720.10.201722.09.2017
21.11.2017 – 23.11.201724.11.201727.10.2017
Kurz špecializovaného školenia na prepravu plynov
19.09.2017 – 21.09.201722.09.201718.08.2017160 €165,50 €
17.10.2017 – 19.10.201720.10.201722.09.2017
21.11.2017 – 23.11.201724.11.201727.10.2017
Obnovovacie školenie na prepravu tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x290 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Obnovovacie školenie na prepravu tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu plynov
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x290 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Obnovovacie školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok
19.09.2017 – 21.09.201721.09.2017x310 €x
17.10.2017 – 19.10.201719.10.2017
21.11.2017 – 23.11.201723.11.2017
DohodouDohodou
Školenenie stability
DohodouDohodoux95 €x

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácií získate na stránkach Dopravného úradu.