Školenia bezpečnostných poradcov ADR

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADR.

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba na vykonávanie činností na nastavenie procesov spojených s prepravou nebezpečných vecí cestnou dopravou a školenia osôb zúčastnených na preprave.

Typy školení bezpečnostných poradcov ADR:

  • základné školenie bezpečnostného poradcu
  • obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu
Termíny školení:
Typ školenia Dátum školenia Miesto školenia Termín skúšky Cena za školenie
Základné školenie BP ADR 25.09.2017 – 29.09.2017 Košice 17.10.2017 497 €
Obnovovacie školenie BP ADR 27.09.2017 – 29.09.2017 Košice 17.10.2017 352 €
Základné školenie BP ADR 06.11.2017 – 10.11.2017 Bratislava 29.11.2017 497 €
Obnovovacie školenie BP ADR 08.11.2017 – 10.11.2017 Bratislava 29.11.2017 352 €

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0948 082 909, emailom na skolenia@dekra.sk, alebo môžete použiť prihlasovací formulár