Školenia IATA
Ponúkame odborné poradenstvo a školenia v oblasti prepravy nebezpečných vecí leteckou dopravou podľa medzinárodných predpisov pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru – IATA DGR (IATA Dangerous goods regulation).

Školenia sú zamerané na personál, ktorý sa zúčastňuje na preprave nebezpečného tovaru leteckou prepravou. 

Naše služby sú zamerané na prípravu kusov s nebezpečnými vecami pred ich odoslaním na prepravu, čo súvisí najmä s:

  • klasifikáciou nebezpečných látok na prepravu,
  • návrhom balenia v súlade s IATA DGR,
  • označením kusa s obsahom nebezpečných vecí v súlade s IATA DGR,
  • prípravou a vyhotovením prepravných dokladov v súlade s IATA DGR.

Pre viac informácií nás kontaktujte.