Vybavenie vozidiel a skladov –

V oblasti výbavy vozidiel podľa ADR zabezpečujeme komplexný servis. Od dodania označenia vozidla oranžovými tabuľkami a veľkými bezpečnostnými značkami, cez povinnú a doplnkovú výbavu, obaly na nebezpečné látky a ich značenie až po oblečenie vodičov a pracovníkov „od hlavy po päty“. Všetko, čo ponúkame, zodpovedá požadovaným normám a spĺňa tie najvyššie štandardy. V portfóliu výbavy Vám ponúkame:

 • Sorbenty a havarijné súpravy.
 • Čistiace utierky a doplnky.
 • Obaly na nebezpečné látky.
 • Koše, zberné nádoby a lisy.
 • Tesniace prostriedky, pásky, značkovače a zábrany.
 • Skladové príslušenstvo.
 • Kompletná výbava vozidiel ADR.
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).
 • Špeciálne produkty.
 • Norné steny a prepážky.
 • Prezentačné systémy.