Osnova školenia

  • dôvody upevňovania nákladu pri preprave,
  • právne požiadavky na nakladanie a upevňovanie nákladu, zodpovednosť,
  • fyzikálne zákony, vozidlové nadstavby,
  • nakladanie tovaru na vozidlo,
  • zaťaženie stien ložného priestoru a koeficienty trenia na stykových plochách,
  • viazacie a zaisťovacie prostriedky,
  • viazacie body na úžitkových vozidlách,
  • základné techniky upevnenia nákladu, výpočet viazacích prostriedkov,
  • praktické príklady upevnenia nákladu.

Cieľová skupina

Školenie je určené pracovníkov baliacich, nakladajúcich organizácií, vodičom, prepravcom, odosielateľom a iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na nakládke a zaisťovaní nákladu.

Školenie je zamerané na oboznámenie účastníkov s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a zaistenia nákladu. Účastníkov vysvetľujeme základné fyzikálne zákony, ktoré sú zodpovedné za správanie sa nákladu a za stabilitu dopravnej jednotky. Školenie bude upriamené na tipy v upevňovaní a najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri rozmiestnení a zaistení nákladu.

Forma školenia

Školenie pozostáva z teoretického výkladu lektora, diskusie s poslucháčmi a praktického nácviku použitia upevňovacích prostriedkov (upevňovacie popruhy, rozpery, rohože) a prepočítavacích príkladov na určenie potreby použitia upevňovacích popruhov.

Cena školenia

Cenu stanovujeme na základe individuálnych požiadaviek klienta.

Miesto školenia

Bratislava.

V mieste technickej základne klienta.

Podľa požiadaviek klienta.

Ak máte ďalšie otázky, alebo záujem o vypracovanie cenovej ponuky, kontaktujte na emailom alebo telefonicky.

Efektívne zaistenie nákladu závisí od druhu nákladu a začína pri správnom obale vhodnom na prepravu, od naloženia, správneho urovnania a zaistenia. Len dobre zabalený a správne uložený náklad môže byť bezpečne zaistený a bezpečne prepravovaný.