Účastníkov školenia pripravíme na defenzívnu jazdu a starostlivosť o vozidlo.


V oblasti bezpečnosti sa venujeme aj školeniu všetkých vodičov, ktorí majú k dispozícii služobné vozidlo na pracovné či súkromné účely. Cieľom tohto školenia je bezpečné a efektívne vedenie motorového vozidla s dôrazom na prevenciu voči nehodovosti, zníženie spotreby a zachovanie dobrého technického stavu vozidla. Absolvent tohto školenia bude schopný viesť motorové vozidlo tak, aby neohrozoval seba, ostatných účastníkov premávky a súčasne ani majetok firmy – služobné vozidlo. Po absolvovaní vzdelávania je absolvent schopný zachovať dobrý technický stav vozidla a riešiť neočakávané vzniknuté situácie na ceste s chladnou hlavou – porucha na vozidle, postup pri dopravnej nehode, prvá pomoc, výmena kolesa a pod..

Naše školenie zahŕňa:

  • Inštruktážnu časť s informáciami z oblastí správania sa vozidla v rôznych podmienkach, správanie sa vodiča v aute a definovanie činností, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné situácie, jazda s čo najnižšou spotrebou, test reakčného času vodiča a základné legislatívne povinnosti vodiča a držiteľa automobilu a pod..
  • Správne zabezpečenie vozidla v prípade, že musíme odstaviť vozidlo priamo v premávke.
  • Riešenie neočakávaných vzniknutých situácií na ceste.
  • Kontrolu technického stavu vozidla samotným držiteľom vozidla (napr. základné kvapaliny).
  • Defenzívnu jazdu v reálnej premávke so spätnou väzbou na správanie vodiča.

Každý účastník obdrží DEKRA certifikát o absolvovaní školenia defenzívnej jazdy a spätnú väzbu na svoj štýl vedenia motorového vozidla s odporúčaniami na zlepšenie.