Účastníkov školenia pripravíme na zvládnutie vozidla v krízových situáciách.

 

V oblasti bezpečnosti sa venujeme aj školeniu všetkých vodičov, ktorí majú k dispozícii služobné vozidlo na pracovné či súkromné účely. Cieľom tohto školenia je správna prevencia pred vznikom krízových situácií, ale aj samotné zvládanie krízových situácií – správne krízové brzdenie, vyhýbanie sa prekážke na ceste a zvládanie prejazdu zákrutou. Absolvent tohto školenia bude schopný správne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu. Po absolvovaní vzdelávania vie, čo môže očakávať od vozidla, aké má vozidlo vlastnosti po stránke akceleračnej a stránke brzdnej sily a pod..

Naše školenie zahŕňa:

  • Inštruktážnu časť s informáciami z oblastí správania sa vozidla v rôznych podmienkach, správanie sa vodiča v aute a definovanie činností, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné situácie, test reakčného času vodiča a základné legislatívne povinnosti vodiča a držiteľa automobilu a pod..
  • Správne nastavenie posedu vodiča s dôrazom na schopnosť čo najrýchlejšie reagovať na vzniknuté situácie na ceste a vnímať  to, ako sa vozidlo správa.
  • Tréning krízového brzdenia a získania praxe.
  • Správna práca s volantom a simulácie, ktoré dokazujú potrebu držať volant správne.
  • Tréning úhybných manévrov.
  • Tréning zvládania pretáčavého a nedotáčavého šmyku na simulátore.
  • Simulácia opitosti – skúška koordinácie pod vplyvom alkoholu.

Každý účastník obdrží DEKRA certifikát o absolvovaní školenia bezpečnej a efektívnej jazdy na služobnom vozidle.