ICAO TI/ IATA DGR odborné poradenstvo a preškolenie

Ponúkame odborné poradenstvo a preškolenie Vašich zamestnancov v oblasti prepravy nebezpečných vecí leteckou dopravou podľa medzinárodných predpisov pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru ICAO TI/ IATA DGR (IATA Dangerous goods regulation). Školenia sú zamerané na personál, ktorý sa zúčastňuje na preprave nebezpečného tovaru leteckou prepravou balením, označovaním obalov a podobne.

Naše služby sú zamerané na prípravu kusov s nebezpečnými vecami pred ich odoslaním na prepravu, čo súvisí najmä s:

  • klasifikáciou nebezpečných látok na prepravu,
  • návrhom balenia v súlade s IATA DGR,
  • označením kusa (obalu) s obsahom nebezpečných vecí v súlade s IATA DGR,
  • prípravou a vyhotovením prepravných dokladov v súlade s IATA DGR.

Pre viac informácií nás kontaktujte.