Centrum nebezpečných vecí a prepravy

 

Michal Cingel
riaditeľ DEKRA SAFETY


bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN/IATA DGR
tréningový špecialista

michal.cingel@dekra.com
00421 918 792 470