Sme súčasťou nemeckej podnikateľskej skupiny DEKRA AG, ktorá zamestnáva viac ako 40 000 zamestnancov v 50 krajinách sveta. Jednou z ponúkaných oblastí sú dobre fungujúce služby bezpečnostného poradenstva v oblasti prepravy nebezpečných vecí. Dokážeme riešiť komplexné portfólio služieb v oblasti:

 • prepravy nebezpečných vecí po cestných komunikáciách (ADR),
 • prepravy nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách (ADN),
 • námornej prepravy nebezpečných vecí (IMDG Code)
 • a leteckej prepravy nebezpečných vecí (IATA DGR).

Čo Vám vieme ponúknuť?

Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., v rámci svojho centra, dokáže komplexne zabezpečiť všetky potreby priamo súvisiace s prepravou a skladovaním nebezpečných vecí. K poskytovaným službám patrí:

 • zabezpečenie pozície bezpečnostného poradcu podľa požiadaviek medzinárodných právnych predpisov ADR / ADN / IMDG Code / IATA,
 • nastavenie vnútorných procesov a postupov – spracovanie prehľadných a zrozumiteľných smerníc,
 • školenia zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí,
 • školenie vodičov ADRodborníkov na plavidle ADN,
 • školenie bezpečnostných poradcov ADR a ADN,
 • komplexné vybavenie dopravných jednotiek požadovanou výbavou a inými OOPP,
 • informačný a poradenský servis každému klientovi,
 • environmentálny servis, tvorbu a revíziu kariet bezpečnostných údajov podľa REACH a CLP,

Dĺžka pôsobenia spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. (na Slovensku od roku 2006) a jej „nemeckej matky“ zaručuje dlhoročné skúsenosti a tradíciu. Snahou našich zamestnancov je neustále sa zlepšovať, vzdelávať sa, a vedomosti následne aplikovať do praxe. Nezanedbateľným faktom je aj to, že pôsobíme v krajinách celého sveta a teda špecifické požiadavky, ktoré môžu byť kladené jednotlivými národnými legislatívami pri medzinárodnej preprave, vieme konzultovať s kolegami z partnerských krajín. Ceny našich služieb sú individuálne v závislosti od predmetu činnosti. V zásade sa však držíme hesla: „Prístupný klientovi – rentabilný pre spoločnosť“, takže výsledná cena je vždy vecou dialógu. Využitím spolupráce s našou spoločnosťou, dosiahnete garanciu najvyššej kvality poskytovaných služieb.