Bezpečnostný poradca, ktorý má záujem predĺžiť platnosť svojho osvedčenia,  musí v poslednom roku jeho platnosti absolvovať a úspešne zložiť skúšku pred komisiou menovanou Ministerstvom dopravy SR. Podstatou školenia je informovanie o zmenách v dohode ADR a upevnenie vedomostí potrebných pre úspešné zloženie záverečnej skúšky.

Šetrite Váš čas a náklady a absolvujte prípravu na opakovanú skúšku bezpečného poradcu online.

Typ školenia Cena za školenie s DPH
Online obnovovacie školenie BP ADR 390 €

V prípade záujmu o online obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu ADR nás kontaktujte na telefónnom čísle 0918 366 649, alebo nám zašlite email na lenka.brinarska@dekra.com