Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR je predpis, ktorý sa mení v pravidelných dvojročných cykloch.

Dňa 01.01.2023 nadobudlo účinnosť aktualizované znenie Dohody ADR 2023, ktorého dodržiavanie bude po 30.06.2023 záväzné.

Informácie rýchlo a jednoducho poskytnú naši lektori na pripravovanom  Školení o zmenách v dohode ADR 2023. Školenie je možné absolvovať aj online.

Termíny a cena školení:

Dátum školeniaMiesto školeniaCena bez DPHCena s DPH
školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 202316.05.2023
31.05.2023
Košice
Bratislava
100,- €120,- €/osoba
školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 202316.05.2023
31.05.2023
Košice
Bratislava
137,50 €165,- €/osoba

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek z uvedených termínov na tel. čísle +421 918 792 470, alebo nám zašlite email na michal.cingel@dekra.com.