Naši odborníci na prepravu nebezpečných vecí spolupracujú so spoločnosťou SOSTEAM SLOVAKIA, s.r.o na likvidácii nehôd s účasťou vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci cestnou dopravou. Vykonávame odborné poradenstvo a dohľad nad likvidáciou nebezpečných látok, ktoré boli prepravované dopravnými prostriedkami. Tieto látky môžu spôsobiť rozsiahle škody na zdraví a životoch, majetku a životnom prostredí a pri nehodách môže dôjsť k ich nežiadúcim reakciám pri styku s inými látkami.

Úlohou našich odborníkov je určiť podmienky prepravy znehodnotených nebezpečných vecí na likvidáciu, aby bola táto preprava vykonaná v súlade s predpismi.

Služby SOSTEAM SLOVAKIA, s.r.o.:

  • odťahová služba pre kamióny, autobusy, nákladné, dodávkové a osobné vozidlá,
  • asistenčné služby,
  • otváranie vozidiel s kľúčmi vo vozidle,
  • prečerpanie zle natankovaného paliva,
  • dovoz PHM pre dojazd na najbližšiu čerpaciu stanicu,
  • diagnostika riadiacej jednotky priamo na mieste,
  • zabezpečenie rozliateho paliva, oleja a pod.,
  • prevoz vozidla a prepravovaných osôb,
  • oprava vozidla na mieste, v našom servise, alebo zabezpečenie opravy v zmluvných servisoch,
  • NON-STOP auto-pneuservis.