ŠKOLENIA ODBORNÍKOV NA PLAVIDLE

Vykonávame školenia odborníkov na plavidle ADN. Školenia vykonávame v našich schválených školiacich priestoroch v Bratislave.

ŠKOLENIA BEZPEČNOSTNÝCH PORADCOV ADN

Organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADN na základe poverenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

ŠKOLENIA OSTATNÝCH OSÔB ADN

Dokážeme zabezpečiť školenie pre Vašich zamestnancov presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.