Termíny školení ADN:

Základné školenia: 

Obnovovacie školenia:

Špecializované školenia:

Obnovovacie špecializované školenia:

 

Školenie lodníkov ADN

Na základe poverenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky vykonávame školenia odborníkov na plavidle ADN. Školenia vykonávame v našich schválených školiacich priestoroch v Bratislave.

Ponúkame nasledujúce typy kurzov odborníkov na plavidle:

  • základné školenie na prepravu suchého nákladu,
  • základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N,
  • základné školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a na prepravu v tankových plavidlách typu N,
  • špecializované školenie na prepravu plynov v tankových plavidlách typu G,
  • špecializované školenie na prepravu chemikálií v tankových plavidlách typu C,
  • obnovovacie školenia pre všetky typy (obnovovacie špecializované školenie je možné až po absolvovaní obnovovacieho školenia na prepravu v tankových plavidlách typu N, prípadne kombinovaného).

 

Typy školení a informácie:
Názov a popis kurzu Cena školenia Správny poplatok
Základné školenie na prepravu suchého nákladu

Školenie je vhodné pre lodníkov, ktorí pracujú na plavidlách pre suchý náklad – nebezpečné veci v kontajneroch, vo voľne loženom stave alebo v obaloch v nákladových priestoroch plavidla.

245 € 165,50 €
Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N

Školenie je vhodné pre lodníkov, ktorí pracujú na tankových plavidlách typu N. Toto základné školenie musí absolvovať aj lodník, ktorý má záujem o vykonanie špecializovaného školenia na tankové plavidlá typu C a G.

245 € 165,50 €
Základné školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N

Školenie je vhodné pre lodníkov, ktorí pracujú na plavidlách prepravujúcich suchý náklad, alebo na tankových plavidlách typu N. Toto školenie môže byť základným školením pred špecializovaným školením na tankové plavidlá typu C a G.

320 € 165,50 €
Obnovovacie školenie na prepravu suchého nákladu

Obnovovacie školenie sa môže vykonať rok pred skončením platnosti osvedčenia odborníka na plavidle, ktoré je vydané pre suchý náklad.

210 €
Obnovovacie školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N

Obnovovacie školenie sa môže vykonať v poslednom roku platnosti osvedčenia odborníka na plavidle, ktoré je vydané na prepravu v tankových plavidlách typu N.

210 €
Obnovovacie školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N

Obnovovacie školenie sa môže vykonať v poslednom roku platnosti osvedčenia odborníka na plavidle, ktoré je vydané na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N.

250 €
Kurz špecializovaného školenia na prepravu plynov*

Špecializované školenie môže absolvovať odborník na plavidle, ktorý je držiteľom osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N, alebo kombinovaného a má preukázateľnú prax min. 1 rok na tankových plavidlách typu G.

160 € 165,50 €
Kurz špecializovaného školenia na prepravu chemických látok*

Špecializované školenie môže absolvovať odborník na plavidle, ktorý je držiteľom osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N, alebo kombinovaného a má preukázateľnú prax min. 1 rok na tankových plavidlách typu C.

160 € 165,50 €
Obnovovacie školenie na prepravu tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok

Obnovovacie školenie sa môže vykonať v poslednom roku platnosti osvedčenia odborníka na plavidle.

290 €
Obnovovacie školenie na prepravu tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu plynov

Obnovovacie školenie sa môže vykonať v poslednom roku platnosti osvedčenia odborníka na plavidle.

290 €
Obnovovacie školenie kombinované na prepravu suchého nákladu a tankovými plavidlami a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok

Obnovovacie školenie sa môže vykonať v poslednom roku platnosti osvedčenia odborníka na plavidle.

310 €
Školenie stability

Samostatné školenie stability je určené pre odborníkov na plavidle, ktorí nemajú v preukaze zapísané školenie stability a platnosť preukazuje je neskôr ako 31.12.2019

95 €

* Podmienkou pre vydanie osvedčenia odborníka na plavidle na prepravu chemikálií alebo na prepravu plynov je podmienená preukázaním praxe minimálne jeden rok  na tankovom plavidle typu C (chemikálie) alebo tankovom plavidle typu G (plyny) počas obdobia dvoch rokov pred skúškou.

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácií získate na stránkach Dopravného úradu.