Účel školenia

Nehodám sa snažíme vyhýbať, ale čo robiť vtedy keď sa stanú? Pri dopravných nehodách je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo ďalším neočakávaným situáciám. Podľa prieskumov až 17% zranení alebo úmrtí vzniká až po dopravnej nehode práve kvôli nedodržaniu správnych bezpečnostných postupov. Toto číslo vychádza z faktu, že až 72% vodičov nevie ako postupovať v prípade dopravnej nehody, čo ešte viac komplikuje dianie na cestnej komunikácii, a to aj pre ostatných vodičov. Účelom tohto školenia je poskytnúť správne postupy a vedomosti, ktoré vám pomôžu v krízovej situácii konať racionálne a ochrániť vaše zdravie a život.

Forma školenia

Školenie sa skladá z teoretickej a praktickej časti, ktorá je plne interaktívna a zapojení sú všetci účastníci školenia.

ČO SA NA šKOLENí NAUčíTe?
  • Aký je správny postup bezprostredne po nehode
  • Aké bezpečnostné prvky je potrebné použiť
  • Ako označiť a zabezpečiť vozidlo po nehode
  • Čo znamená bezpečnosť na cestách, a aké sú štatistiky
  • Aké doklady je potrebné mať pri sebe
  • Čo robiť v prípade poruchy vozidla
  • Aké formuláre je potrebné vypísať pri dopravnej nehode
  • Ako komunikovať so záchrannými zložkami
  • Koho treba kontaktovať v prípade nehody alebo poruchy vozidla
Pre koho je školenie určené?

Školenie môžu absolvovať jednotlivci aj väčšie skupiny. Absolvovať školenie odporúčame všetkým, ktorí chcú byť pripravení na neočakávané situácie za volantom.

Miesto a termín školenia

Miesto a termín školenia je potrebné individuálne dohodnúť.