Pri manipulácii v sklade s nebezpečnými vecami môže dôjsť k nehode a následnému úniku, či už sypkých alebo kvapalných nebezpečných látok. V takýchto prípadoch poskytujeme odborné poradenstvo pri ich likvidácii a odvoze.

Pri skladovaní takýchto látok je potrebné materiálovo vybaviť skladové priestory či už zbernými nádobami, sorbentami alebo celými havarijnými súpravami. V prípade požiadavky na vybavenie skladu vieme poskytnúť poradenstvo a ponuku dimenzovanú priamo na veľkosť skladu o objemu skladovaných látok.

Osoby pracujúce v sklade vyškolíme v riešení mimoriadnych udalostí.