Účel školenia

V dôsledku nárastu objemu prepravovaného tovaru po ceste a aj z dôvodu celospoločenských zmien v posledných rokoch, sú požiadavky kladené na vodičov nákladných vozidiel oveľa náročnejšie ako tomu bolo v minulosti. Preprava chemických látok v Európe, predstavovaná združením ECTA (“European Chemical Transport Association” = “Združenie pre prepravu chemických látok v Európe”), zavádza pod názvom BBS štandardizované a celoeurópsku školiacu schému pre pravidelné školenie vodičov, ktoré sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy. Školenie BBS sa hodnotí ako najlepšia metóda pravidelného výcviku vodičov a je oi. tiež podmienkou pre udelenie certifikátu SQAS (“systém pre vyhodnocovanie bezpečnosti a kvality”) dopravnej spoločnosti. Tento program vedie okrem zlepšenia parametrov bezpečnosti, rovnako k pozitívnemu účinku v spotrebe pohonných hmôt a v ostatných súvisiacich nákladoch, ako sú náklady na údržbu a platby poistného.

Forma školenia

Kurz sa skladá z teoretickej časti a niekoľkých praktických častí. Forma tohto školenia je plne interaktívna. Školenie prebieha na základe nadviazania priameho vzájomného vzťahu medzi školiteľom a vodičom. Zásadnou časťou kurzu je praktická jazda v reálnom cestnej premávke, počas ktorej lektor pozoruje vodiča pri riadení a manévrovaní. Hodnotí ako silné, tak aj slabé stránky správania sa vodiča a vodičské schopnosti, ktoré budú následne predmetom zdokonaľovania. V celom priebehu hodnotenia počas jazdy, lektor pomocou metódy pozorovania a poskytovania zreteľnej spätnej väzby pozitívne ovplyvňuje správanie vodiča.

Osnova školenia

Profil vodiča

 • pred začatím školenia je potreba poskytnúť lektorovi k dispozícii tzv. profil vodiča (vek; dĺžka praxe; predchádzajúce skúsenosti; pokuty a rozsudky súdu vo vzťahu k riadeniu vozidiel a i.)

Teoretická časť

 • prečo jazdiť defenzívne, najčastejšie príčiny nehôd
 • vlastnosti vodiča z pohľadu správania sa v cestnej premávke
 • zásady defenzívnej jazdy v dopravných situáciách
 • vplyv únavy a stresu na správanie vodiča
 • vplyv na riadenie v prípade požitia látok ovplyvňujúcich pozornosť a látok určených na ochranu proti zaspávaniu a ospalosti
 • dopravné predpisy a dopravné značky
 • znalosť jazdných vlastností vozidla
 • maximálna efektívnosť pri využití paliva

Praktická časť

 • vonkajšia kontrola vozidla (10-15 min.)
 • vnútorná kontrola vozidla (10-15 min.)
 • riadenie v reálnej cestnej premávke (cca 120 min.): manévrovanie; zmena jazdného pruhu; kríženie; použitie prevodovky a bŕzd; spôsob správania; návyky pozorovania (použitie zrkadiel); vnímanie rizika; pozornosť; dodržiavanie vzájomných vzdialeností; úprava rýchlosti; defenzívny spôsob riadenia; opustenie vozidla a i.
 • manévrovanie mimo cestnej premávky (cca 60 min.); špeciálne manévre (situácia pri nakládke/vykládke); riadenie v smere dozadu a otáčanie; pozorovanie (výhľad); zaparkovanie vozidla ai.

Rozbor / oznámenie k uskutočneným úkonom

 • celkové vyhodnotenie kurzu / školiaceho dňa
 • celkové vyhodnotenie kurzu / školiaceho dňa
 • vyjadrenie zo strany školeného (vodiča) – kritika ku kurzu
  Cena bez DPH Cena s DPH
Cena školenia 275,- € 330,- €
Miesto a termín školenia

Miesto a termíny školenia je nutné, vzhľadom k predpísanej osnove školenie, stanoviť individuálne po vzájomnej dohode.