Školenia bezpečnostných poradcov ADR

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba na vykonávanie činností na nastavenie procesov spojených s prepravou nebezpečných vecí cestnou dopravou a školenia osôb zúčastnených na preprave.

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADR.

Typy školení bezpečnostných poradcov ADR:

  • základné školenie bezpečnostného poradcu
  • obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

 

Termíny školení:

Typ školeniaDátum školeniaMiesto školeniaTermín skúškyCena za školenie
Základné školenie BP ADR25.03.2019 – 29.03.2019Košice09.04.2019497 €
Obnovovacie školenie BP ADR25.03.2019 – 29.03.2019Košice09.04.2019352 €
Základné školenie BP ADR27.05.2019 – 31.05.2019Bratislava11.06.2019497 €
Obnovovacie školenie BP ADR27.05.2019 – 31.05.2019Bratislava11.06.2019352 €

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0948 082 909, emailom na skolenia@dekra.sk, alebo môžete použiť prihlasovací formulár.