Termíny školení BP ADR: 
09.09 – 13.09.2024 Košice
11.11 – 15.11.2024 Bratislava
Termíny skúšok: 
30.09.2024 Bratislava
29.11.2024 Bratislava

 

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba pre prepravu nebezpečných vecí v súlade s dohodou ADR.

V zmysle platnej legislatívy je každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú zasielanie alebo cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou, povinná vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. vykonáva školenia bezpečnostných poradcov ADR na základe poverenia vydaného Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

Typy školení bezpečnostných poradcov ADR:

  • základné školenie bezpečnostného poradcu
  • obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Účastníci základného školenia pri nástupe na školenie doložia:

  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 30,00 eur (kolok zakúpite na pošte).

Účastníci obnovovacieho školenia pri nástupe na školenie doložia:

  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 30,00 eur (kolok zakúpite na pošte),
  • ADR osvedčenie o školení bezpečnostného poradcu (osvedčenie musí byť v deň skúšky platné).

Dátum a miesto konania školení a skúšok schvaľuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Termíny a cena školení:

Dátum školenia Miesto školenia Dátum skúšky Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie BP ADR 26.02 – 01.03.2024

27.05 – 31.05.2024

Košice

Bratislava

11.03.2024 Bratislava

11.06.2024 Bratislava

525 € 630 €/ osoba
Obnovovacie školenie BP ADR 26.02 – 01.03.2024

27.05 – 31.05.2024

Košice

Bratislava

11.03.2024 Bratislava

11.06.2024 Bratislava

402,50 € 483 €/ osoba

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0940 999 105, emailom na dominik.stajsko@dekra.com , alebo môžete použiť prihlasovací formulár.