Termíny školení BP ADR: 
23.08. – 27.08.2021 Bratislava
25.10. – 29.10.2021 Košice

 

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba pre prepravu nebezpečných vecí v súlade s predpisom ADR. Bezpečnostný poradca ADR má za úlohu dohliadať na bezpečnú prepravu, a ďalšie procesy spojené s prepravou, nebezpečných vecí cestnou dopravou a taktiež školí osoby zúčastnené na preprave.

Na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADR.

Typy školení bezpečnostných poradcov ADR:

  • základné školenie bezpečnostného poradcu
  • obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu

Cenník školení:

Typ školenia Cena za školenie s DPH
Základné školenie BP ADR 528 €
Obnovovacie školenie BP ADR 390 €

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0918 366 649, emailom na skolenia@dekra.sk, alebo môžete použiť prihlasovací formulár.