BBS – Bezpečnosť založená na správaní sa vodiča

Štandardizovaná schéma pravidelných školení vodičov BBS, ktorá vedie k zlepšovaniu parametrov bezpečnosti, pozitívnemu účinku v spotrebe pohonných hmôt, ….

Čítať viac…

Defenzívna jazda

Cieľom tohto školenia je bezpečné a efektívne vedenie motorového vozidla s dôrazom na prevenciu voči nehodovosti, zníženie spotreby, a zachovanie dobrého technického stavu vozidla…

Čítať viac…

Efektívna jazda na služobnom vozidle

V oblasti bezpečnosti sa venujeme aj školeniu všetkých vodičov, ktorí majú k dispozícii služobné vozidlo na pracovné či súkromné účely. Cieľom tohto školenia je správna prevencia pred vznikom krízových situácií …

Čítať viac…

Bezpečné uloženie a zaistenie nákladu

Školenie je určené pracovníkov baliacich, nakladajúcich organizácií, vodičom, prepravcom, odosielateľom a iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na nakládke a zaisťovaní nákladu.Školenie je zamerané na oboznámenie účastníkov s legislatívou a technickými pravidlami…

Čítať viac…

Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodiča

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku delíme na na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy. Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na vodičov…

Čítať viac…

Výkon vodiča

Účelom tohto školenia je informovať dispečerov a vedúcich pracovníkov o spôsoboch používania digitálnych tachografov, prenose údajov a ich archivácii, ale aj o novinkách, ktoré v tejto oblasti nastali…

Čítať viac…