Nasledujúce termíny základného školenia:

14.09. až  17.09.2021 Zvolen
05.10. až  08.10.2021 Košice
19.10. až  22.10.2021 Zvolen
02.11. až  05.11.2021 Košice
23.11. až  26.11.2021 Zvolen
30.11. až  03.12.2021 Košice
14.12. až  17.12.2021 Zvolen

Obnovovacie školenia:

15.09. až  17.09.2021 Zvolen
06.10. až  08.10.2021 Košice
20.10. až  22.10.2021 Zvolen
03.11. až  05.11.2021 Košice
24.11. až  26.11.2021 Zvolen
01.12. až  03.12.2021 Košice
15.12. až  17.12.2021 Zvolen

Školenie vodičov ADR vykonávame na základe platného poverenia MDV SR.

Všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.


Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021
 • online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021
 • online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky) 190 € 228 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách 230 € 276 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 230 € 276 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 230 € 276 €
Obnovovacie školenie základné 160 € 192 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny 170 € 204 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1 170 € 204 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7 170 € 204 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami 170 € + 10 € za každé rozšírenie 192 € + 12 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách 100 € 120 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 100 € 120 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 100 € 120 €
Online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021 91,60 € 110 €
Online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021 130 € 156 €
Online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19 75 € 90 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...