Nasledujúce termíny základného školenia:

16.04 až 19.04.2024 Zvolen
30.04 až 03.05.2024 Košice
14.05 až 17.05.2024 Zvolen
04.06 až 07.06.2024 Košice
18.06 až 21.06.2024 Zvolen

Obnovovacie školenia:

17.04 až 19.04.2024 Zvolen
01.05 až 03.05.2024 Košice
15.05 až 17.05.2024 Zvolen
05.06 až 07.06.2024 Košice
19.06 až 21.06.2024 Zvolen

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci musia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podmienkou vydania osvedčenia je účasť na školení a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky v organizácií, ktorá je na výkon tejto činnosti oprávnená.

Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. vykonáva školenia vodičov ADR na základe poverenia vydaného Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2023
 • školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2023
 • online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19

 

Účastníci základných školení pri nástupe na školenie doložia:

 • jednu farebnú fotografiu s rozmerom 3,5x4,5 cm,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20,00 eur (kolok zakúpite na pošte).

Účastníci obnovovacích školení pri nástupe na školenie doložia:

 • jednu farebnú fotografiu s rozmerom 3,5x4,5 cm,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20,00 eur (kolok zakúpite na pošte),
 • ADR osvedčenie o školení vodiča (osvedčenie musí byť v deň skúšky platné).

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky) 230 € 276 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách 272,50 € 327 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 272,50 € 327 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 272,50 € 327 €
Obnovovacie školenie základné 195 € 234 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny 200 € 240 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1 200 € 240 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7 200 € 240 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami 195 € + 10 € za každé rozšírenie 234 € + 12 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách 130 € 156 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 130 € 156 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 110 € 132 €
Školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2023 100 € 120 €
Školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2023 137,50 € 165 €
Online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19 100 € 120 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...