Nasledujúce termíny základného školenia:

06.09 až 09.09.2022 Košice
27.09 až 30.09.2022 Zvolen
04.10 až 07.10.2022 Košice
18.10 až 21.10.2022 Zvolen
04.11 až 07.11.2022 Košice
22.11 až 25.11.2022 Zvolen
29.11 až 02.12.2022 Košice
13.12 až 16.12.2022 Zvolen

Obnovovacie školenia:

07.09 až 09.09.2022 Košice
28.09 až 30.09.2022 Zvolen
05.10 až 07.10.2022 Košice
19.10 až 21.10.2022 Zvolen
05.11 až 07.11.2022 Košice
23.11 až 25.11.2022 Zvolen
30.11 až 02.12.2022 Košice
14.12 až 16.12.2022 Zvolen

Školenie vodičov ADR vykonávame na základe platného poverenia MDV SR.

Všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.


Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021
 • online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021
 • online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky) 210 € 252 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách 255 € 306 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 255 € 306 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 255 € 306 €
Obnovovacie školenie základné 177,50 € 213 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny 187,50 € 225 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1 187,50 € 225 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7 187,50 € 225 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami 177,50 € + 10 € za každé rozšírenie 213 € + 12 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách 110 € 132 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 110 € 132 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 110 € 132 €
Online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021 91,60 € 110 €
Online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021 130 € 156 €
Online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19 75 € 90 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...