Školenia vodičov ADR

Školenie vodičov ADR vykonávame na základe platného poverenia MDV SR.

Všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.


Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPHCena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky)158,33 €190 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách190,83 €229 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)190,83 €229 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)190,83 €229 €
Obnovovacie školenie základné125 €150 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny133,33 €160 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1133,33 €160 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7133,33 €160 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami125 € + 8,33 € za každé rozšírenie150 € + 10 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách62,50 €75 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)62,50 €75 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)62,50 €75 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...