Nasledujúce termíny:

31.03. - 03.04.2020 Košice
14.04. - 07.04.2020 Lučenec
01.05. - 04.05.2020 Košice
19.05. - 22.05.2020 Zvolen
02.06. - 05.06.2020 Košice
16.06. - 19.06.2020 Lučenec

 

Školenie vodičov ADR vykonávame na základe platného poverenia MDV SR.

Všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.


Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky) 174,17 € 209 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách 210 € 252 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 210 € 252 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 210 € 252 €
Obnovovacie školenie základné 141,67 € 170 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny 150 € 180 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1 150 € 180 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7 150 € 180 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami 150 € + 8,33 € za každé rozšírenie 180 € + 10 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách 87,50 € 105 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 87,50 € 105 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 87,50 € 105 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...