Nasledujúce termíny základného školenia:

09.07 až 12.07.2024 Košice
20.08 až 23.08.2024 Zvolen
03.09 až 06.09.2024 Košice
17.09 až 20.09.2024 Zvolen
01.10 až 04.10.2024 Košice
22.10 až 25.10.2024 Zvolen
05.11 až 08.11.2024 Bardejov
19.11 až 22.11.2024 Zvolen
02.12 až 05.12.2024 Košice

Obnovovacie školenia:

10.07 až 12.07.2024 Košice
21.08 až 23.08.2024 Zvolen
04.09 až 06.09.2024 Košice
18.09 až 20.09.2024 Zvolen
02.10 až 04.10.2024 Košice
23.10 až 25.10.2024 Zvolen
06.11 až 08.11.2024 Bardejov
20.11 až 22.11.2024 Zvolen
03.12 až 05.12.2024 Košice

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci musia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podmienkou vydania osvedčenia je účasť na školení a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky v organizácií, ktorá je na výkon tejto činnosti oprávnená.

Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. vykonáva školenia vodičov ADR na základe poverenia vydaného Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky.

Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2023
 • školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2023
 • online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19

 

Účastníci základných školení pri nástupe na školenie doložia:

 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20,00 eur (kolok zakúpite na pošte).

Účastníci obnovovacích školení pri nástupe na školenie doložia:

 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 20,00 eur (kolok zakúpite na pošte),
 • ADR osvedčenie o školení vodiča (osvedčenie musí byť v deň skúšky platné).

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky) 230 € 276 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách 272,50 € 327 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 272,50 € 327 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 272,50 € 327 €
Obnovovacie školenie základné 195 € 234 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny 200 € 240 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1 200 € 240 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7 200 € 240 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami 195 € + 10 € za každé rozšírenie 234 € + 12 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách 130 € 156 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny) 130 € 156 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál) 110 € 132 €
Školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2023 100 € 120 €
Školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2023 137,50 € 165 €
Online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19 100 € 120 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu... 

Za školenie je možné platiť v hotovosti, alebo kartou priamo na mieste