Školenia vodičov ADR

Školenie vodičov ADR vykonávame na základe platného poverenia MDV SR.

Všetci vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.


Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)

Cenník školení vodičov ADR:

Typ školenia Cena bez DPHCena s DPH
Základné školenie (kusové zásielky a voľne ložené látky)174,17 €209 €
Základné školenie rozšírené o prepravu v cisternách210 €252 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)210 €252 €
Základné školenie rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)210 €252 €
Obnovovacie školenie základné141,67 €170 €
Obnovovacie školenie rozšírené o cisterny150 €180 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1150 €180 €
Obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7150 €180 €
Obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami150 € + 8,33 € za každé rozšírenie180 € + 10 € za každé rozšírenie
Rozširovacie školenie o prepravu v cisternách87,50 €105 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)87,50 €105 €
Rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)87,50 €105 €

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek (1.1.3.6 "podlimitná preprava" a v obmedzenom alebo vyňatom množstve) nemusia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča - postačuje preškolenie bezpečnostným poradcom. Viac informácií tu...