Školenie podľa kapitoly 1.3 IMDG Code sa vzťahuje personál, ktorý ma za úlohu klasifikovať, zabaliť a označiť nebezpečný tovar, skontrolovať náležitosti na zabalenie a odoslanie nebezpečných vecí a personál, ktorý sa podieľa na príprave prepravnej dokumentácie, nakladá nebezpečné veci do kontajnera alebo vozidla a vypisuje osvedčenie o ložení. Školenie sa vykonáva vždy po zmene predpisov, t. j. každé dva roky.

Pre viac informácií nás kontaktujte.